//
home

Latest Post

จ้างจ้างเหมาลงข้อความป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)

รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 18-06-56 ประเภท e-auction เรื่อง จ้างจ้างเหมาลงข้อความป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) ราคากลาง/งบประมาณ 7,000,000.00 ซื้อเอกสาร 18 มิ.ย.56 ถึง 21 มิ.ย.56 ยื่นซอง 27 มิ.ย. 56 สถานที่ติดต่อ สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น 4) ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (www.procurementthai.com ) โทร.035535377

เรื่องล่าสุด

หน้า

เรื่องล่าสุด